Corona informatie

Op deze pagina geven we je de belangrijkste informatie over ontwikkelingen en maatregelen binnen onze vereniging die corona-gerelateerd zijn. Denk aan afspraken met de gemeente en protocollen vanuit de Nevobo en NOC*NSF. Heb je vragen of opmerkingen hierover? Stel ze dan aan het bestuur. Wij vertellen je er dan meer over of zoeken het voor je uit.

Corona contactpersoon

Heb je vragen of wil je overleggen over een wedstrijd? Neem dan contact op met Bouke Koning via wedstrijden@triumphera.nl. Is je vraag dringend? Bel Bouke dan op 06 – 427 333 78.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2020.

Met ingang van 14 oktober zijn alle trainingen en wedstrijden van Triumphera per direct vervallen (dus niet vanaf 22.00 uur), voor minimaal 4 weken. Op basis van verdere ontwikkelingen rondom de maatregelen tegen corona blijft dit gehandhaafd. Er wordt vanuit de vereniging zo snel mogelijk communicatie gedaan zodra trainingen weer mogelijk zijn.

Voor trainingen voor de jeugd (dus jonger dan 18 jaar) wordt binnen enkele dagen meer informatie gegeven. Hou de site en social media daarvoor in de gaten.

Maatregelen tijdens trainingen

Vanuit de gemeente zijn onderstaande afspraken van toepassing. Wij vragen je om deze afspraken strikt na te leven. Het niet opvolgen hiervan kan betekenen dat de vereniging toegang tot de sporthal voor bepaalde tijd wordt ontzegd. Dit is dus een verantwoordelijkheid voor ons allen.

 • Volg altijd de adviezen van de overheid en RIVM.
 • Kleed je thuis om.
 • Beperk toiletbezoek in de sporthal.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de trainingstijd naar de sporthal.
 • Ga niet eerder naar binnen dan de aanvangstijd van de training.
 • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar als je nog niet aan het sporten bent.
 • Maximaal 5 volwassenen gelijktijdig toegestaan in een kleedkamer.
 • Douchen is toegestaan (m.i.v. 7 september 2020). Let op dat het maximum van 5 volwassenen niet wordt overschreden, kleedkamer en doucheruimte worden als 1 ruimte gezien.
 • Ga na de training direct naar huis.

Gebruik sport- en spelmaterialen

 • Reinig na elke training de gebruikte materialen (palen, ballen en eventueel banken). Hiervoor zijn middelen aanwezig die beschikbaar worden gesteld door de gemeente.
 • Ruim na de training zelf de gebruikte materialen direct op. Ook als er naast je veld nog wordt gespeeld en de netten dezelfde paal gebruiken. Vraag het team naast je heel even te wachten en het net opnieuw te spannen.
 • Elk team is zelf verantwoordelijk voor het reinigen en opruimen van de materialen.

Maatregelen tijdens wedstrijden voor spelers (Van der Bij-hal, Kollum)

 • Kleed je thuis alvast om.
 • Kom niet eerder dan 30 minuten voor aanvangstijd van de wedstrijd naar de sporthal.
 • Voor en na de wedstrijd val je onder de maatregelen zoals die voor publiek gelden. Omdat publiek met ingang van 29 september 18.00 uur niet meer is toegestaan, mag je niet langer dan noodzakelijk voor je wedstrijd aanwezig zijn.
 • Bij wisseling tussen de wedstrijden van 19.30 uur en 21.15 uur kan op het middenveld gewacht worden totdat het veld beschikbaar is, nadat de voorgaande thuisteam het veld heeft gereinigd en verlaten.
 • Na de wedstrijd reinigt het thuis spelende team de gebruikte materialen, ook als daarna nog een wedstrijd wordt gespeeld. Dit zijn de o.a. de palen, tellertafel, scorebord en banken.
 • Wanneer je de ‘tweede wedstrijd’ bent op een speelveld reinig je ook na die wedstrijd alle gebruikte materialen en ruim je deze op.
 • Er mogen maximaal 5 volwassenen gelijktijdig in een kleedkamer zijn.
 • Douchen is mogelijk. De kleedkamer en douche worden als één ruimte gezien, in verband met het maximum aantal personen.
 • De kantine is met ingang van 29 september 2020 18.00 uur voorlopig gesloten, zoals door de overheid is aangegeven. Kom niet eerder naar de sporthal dan aangegeven.

Maatregelen tijdens wedstrijden voor publiek (Van der Bij-hal, Kollum)

 • Het is voorlopig niet mogelijk om wedstrijden van Triumphera te bezoeken, zoals aangekondigd door de overheid op 28 september 2020. De tribunes zijn gesloten.
 • Met ingang van 29 september 18.00 is ook de kantine voorlopig gesloten.
 • Ook ouders van CMV spelers mogen niet als publiek kijken bij de wedstrijden, behalve als ouders coach zijn tijdens de wedstrijden en als ze gevraagd zijn om de spelers als groep in de auto naar de wedstrijd te brengen.

Wedstrijdprotocol voor spelers

Tijdens de wedstrijden gelden er aanpassingen in verband met het corona-virus. Lees deze ook goed door en pas ze toe.

 • Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent.
 • Raadpleeg bij uitwedstrijden altijd de website van de gastvereniging voor de actuele maatregelen aldaar.
 • Kleed je thuis om voordat je naar de wedstrijd gaat.
 • Vul het DWF thuis in.
 • Vermijd onnodig fysiek contact zoals high-fives en knuffels.
 • Vermijd hard stemgebruik.
 • Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan. Vier een punt bescheiden.
 • Houd buiten het speelveld zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon.
 • Begroeting begin van de wedstrijd: ga als team in twee rijen op de achterlijn staan op aangeven van de scheidsrechter en begroet elkaar met klappen.
 • Aan het einde van de wedstrijd: beide veldteams stellen zich op de 3 meter lijn op en klappen naar tegenstander en scheidsrechter.
 • Doe geen eigen bedacht fysieke contacten om elkaar te begroeten, vermijd contact.
 • Na de wedstrijd val je onder de publieksregels. Door de huidige maatregelen moet je daarom na de wedstrijd de sporthal verlaten.

Wedstrijdprotocol voor scheidsrechters

 • Gebruik je eigen materialen.
 • Schud geen handen, maar begroet teams wel. Maak ook geen andersoortig contact.
 • Spreek met de aanvoerders af dat ze voor de wedstrijd in twee rijen op de achterlijn opstellen en laat teams elkaar begroeten met klappen.
 • Aan het einde van de wedstrijd moet het veldteam op de 3 meter lijn opstellen en het andere team en scheidsrechter bedanken met klappen.
 • Houd ten alle tijden 1,5 meter afstand, ook ten opzicht van staf en spelers van teams.
 • Gedrag van publiek is de verantwoordelijkheid van de vereniging, niet van scheidsrechters.
 • Na afloop van een wedstrijd val je onder de publieksmaatregelen. Vanwege de huidige maatregelen moet je daarom na de wedstrijd de sporthal weer verlaten.

Informatie voor media/pers

 • Tijdens wedstrijden is de aanwezigheid van pers toegestaan, zij worden niet gezien als publiek.
 • Pers moet zich voor de komst melden bij de vereniging, om de toestroom te kunnen reguleren.
 • Toegelaten pers moet zich ten alle tijden aan de geldende richtlijnen houden zoals het RIVM ze adviseert en op deze pagina staan aangegeven.
 • Na het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden moet de sporthal weer worden verlaten. Bewerken en verzenden van gemaakte media en/of verslagen hoort hier niet bij benodigde werkzaamheden die ter plaatse moeten worden uitgevoerd.
 • Aanmelden van pers of stellen van vragen kan bij Bouke Koning, bij voorkeur via e-mail op wedstrijden@triumphera.nl.

Recente wijzigingen

14 oktober 2020:
Alle trainingen en wedstrijden van Triumphera zijn naar aanleiding van de nieuwe maatregelen direct stopgezet. De overige maatregelen staan er nog steeds voor het geval de trainingen en wedstrijden gestart kunnen worden.

1 oktober 2020:
Informatie voor pers toegevoegd, nieuw hoofdstuk.

29 september 2020:
Wijzigingen verwerkt vanwege de nieuwe maatregelen die zijn afgekondigde door de overheid. Belangrijkste zijn het niet meer aanwezig zijn van publiek en het sluiten van de kantine. Na de wedstrijd moeten spelers (evt. na douchen) de sporthal verlaten.

17 september 2020:
Op verzoek van de Nevobo contactgegevens aan het begin van de pagina toegevoegd van de corona contactpersoon.

14 september 2020:
– Openingstijden en regels kantine toegevoegd tijdens wedstrijden
– Wedstrijdprotocol voor spelers en scheidsrechters aangepast met geadviseerde begroeting voor en na wedstrijd.
– Maatregelen tijdens wedstrijd voor spelers en publiek gesplitst voor duidelijker overzicht voor publiek.
– Maatregelen tijdens wedstrijden voor spelers uitgeschreven in plaats van de verwijzen naar kopje van trainingen. Relevante zaken alleen opgenomen.

De meest recente wijzigingen, in dit geval die van 14 september 2020, zijn vetgedrukt aangegeven in bovenstaande onderdelen.